Logo
   

Toerveiligheidsreglement


Toerveiligheidsregels bij Motormanie


Het deelnemen aan een toertocht georganiseerd door Motormanie, is altijd voor eigen risico. Motormanie neemt op geen enkele manier de verantwoording op zich met betrekking tot calamiteiten die zich tijdens zulke toertochten kunnen voordoen. Noch is Motormanie aansprakelijk voor enigerlei schade die door deelname aan een activiteit ontstaat.
Hieronder staat een aantal regels vermeld waar zeker de hand aan gehouden dient te worden om een toertocht zo soepel mogelijk en met zo weinig mogelijk risico's te laten verlopen. Alle deelnemers aan Motormanie toertochten dienen zich vooraf op de hoogte te hebben gesteld van de inhoud van het geldende toerreglement.

Iedereen die, om wat voor reden dan ook, zichzelf of anderen in gevaar brengt en/of een ongeluk overkomt of veroorzaakt is daar uitsluitend zelf voor verantwoordelijk. Nooit kan de organisatie van de toertocht hiervoor verant¬woordelijk worden gesteld en Motormanie evenmin.

 

Vóór vertrek


Zorg dat je motorfiets in orde is, vooral banden, remmen en stuurinrichting en dat je bagage goed vastzit.
Het is verstandig om behoorlijk beschermende kleding (bv. leer) aan te hebben, een goed passende en goedgekeurde helm en een redelijk krasvrij vizier.

We vertrekken met een volle tank.

Tijdens de Motormanie toertochten is alcoholgebruik niet toegestaan, op straffe van uitsluiting van de toertocht.
We proberen stipt op de afgesproken tijd te vertrekken. Kun je dat om wat voor reden dan ook niet halen, laat dit dan even weten, zodat er evt. rekening mee gehouden kan worden.

 

Veiligheidsregels tijdens de toertochten


Indien de weg en de omstandigheden het toelaten wordt er in 'baksteen' formatie gereden.

Houdt voldoende AFSTAND. Bij een botsing is de achterste altijd schuldig. Let ook bij het wegrijden vanuit stilstand op je voorganger. Verzeker jezelf ervan dat hij daadwerkelijk wegrijdt alvorens je zelf optrekt.

Wanneer de groep in tweeën splitst (bv. bij een verkeerslicht), wordt er bij de eerstvolgende veilige plaats, doch uiterlijk bij de eerste afslag (eventueel slechts door 1 persoon) gewacht tot de rest weer bij is.

Vermijd het 'naast je voorganger kruipen', vooral in bochten. Je voorganger heeft er dan geen zicht meer op waar je bent en kan schrikken als hij je plotseling naast zich ziet. Haal daarom ook niet ongemerkt andere deelnemers van de toertocht in.

Wanneer iemand pech heeft, dan gaan de achterste rijders hem helpen (zij halen hem per definitie niet in). Als het goed is ziet de rest hen langzaam in hun spiegels verdwijnen... en stopt vervolgens op een daarvoor geschikte plek.

Behoud je plaats in de groep tijdens de rit, er word niet gewisseld van links naar rechts, de enige keer de je van links naar rechts mag veranderen is, wanneer je b.v. links achteraan sluit en er rechts een gat is ontstaan, dient deze te worden opgevuld en sluit je rechts aan.

Als er gewacht moet worden (bv. bij pech, splitsen van de groep etc.) stop dan op een veilige plaats. Blokkeer de weg niet.

Behoud je plaats in de groep tijdens de rit.